REGULAMIN EVOstyle.pl

I. Regulamin.Właścicielem sklepu internetowego www.EVOstyle.pl jest firma EVO BRAND zarejestrowana pod numerem NIP: 584-254-66-47 oraz REGON: 381461906.

Adres korespondencyjny firmy:
ul. Starogardzka 109/18, 83-010 Straszyn

EVOstyle.pl zajmuje się sprzedażą detaliczną odzieży drogą elektroniczną.
Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.evostyle.pl po wcześniejszej rejestracji konta oraz zalogowaniu, a także drogą telefoniczną.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem i nadanym numerem zamówienia.
Ceny produktów widoczne na stronie sklepu są cenami brutto (z VAT) i nie zawierają kosztów wysyłki.
Koszty wysyłki doliczane są do rachunku jako odrębna pozycja i ustalone są następująco:

- przesyłka kurierska opłacona z góry przy zamówieniu powyżej 299,00 zł:  0 zł

- przesyłka kurierska opłacona z góry:  16,00 zł

- przesyłka kurierska płatność przy odbiorze:  25,00 zł

- przesyłka kurierska koszulek polo IMPROVE przy zamówieniu opłaconym z góry: 0 zł

Zamówienia dostarczane są za pomocą zewnętrznych firm kurierskich, a koszty wysyłki wyszczególnione są podczas składania zamówienia i zależne od wybranej metody dostarczenia towaru.

Produkty zawarte w ofercie EVOstyle pochodzą z legalnego źródła, są produktami nowymi i objęte są gwarancją producenta.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu niedostępności zawartego w nim produktu (produktów), np. na skutek braku w magazynie i braku możliwości uzupełnienia braku magazynowego w taki sposób, aby możliwe było zachowanie maksymalnego czasu wysyłki wskazanego w niniejszym regulaminie Klient zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową,
Wpłacona przez Klienta kwota wartości niezrealizowanego zamówienia zostanie przekazana przelewem zwrotnym w takiej samej kwocie, w jakiej została dokonana płatność.
Zamówienie produktu ma miejsce po zalogowaniu, uzupełnieniu danych adresata, wyborze sposobu płatności i dostawy oraz po użyciu przycisku „Kupuję i płacę”.

Obowiązujące metody płatności to: przelew bankowy, szybki przelew elektroniczny (Przelewy24), PayPal oraz płatność przy odbiorze.
Czas na opłacenie zamówienia wynosi 3 dni robocze od momentu złożenia. Po tym czasie, nieopłacone zamówienia zostają anulowane.
Koszty wysyłki zwrotu towaru ponosi Klient.
Evostyle.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane przez producentów, a co za tym idzie za błędy w opisach.

Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych i liczony jest od chwili przesłania potwierdzenia zamówienia.
Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu przesyłki produktów przez wybranego dostawcę.

W przypadku niezależnego od EVOstyle wydłużenia czasu realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową.

EVOstyle zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w momencie podania niepełnych lub nieprawidłowych danych adresowych.
Po realizacji zamówienia każdorazowo wystawiana jest faktura, która wysyłana jest drogą e-mailową na życzenie Klienta.

Reklamacja:

a) W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym EVOstyle drogą e-mailową: office@evostyle.pl

b) Kolejne etapy reklamacji każdorazowo są ustalane indywidualnie.

c) Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu towaru.

Odstąpienie od umowy - zwrot:

a) W terminie14 dni od dostarczenia przesyłki, Klient ma prawo do dokonania zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta z późn. zm.

b) W przypadku zwrotu towaru, niezbędne jest poinformowanie o tym EVOstyle drogą e-mailową: office@evostyle.pl i przesłanie uzupełnionego formularza odstąpienia od umowy (zwrotu/wymiany towaru). Wzór formularza znajduje się poniżej. W odpowiedzi na wiadomość o chęci zwrotu towaru Klient otrzyma informacje o adresie na jaki należy przesłać zwracany towar.

c) Koszty dostawy zwracanych produktów ponosi Klient.

d) Klient zwracający produkt zobowiązany jest do prawidłowego zapakowania i zabezpieczenia towaru na czas transportu.

e) Zwrot wartości zwracanych produktów wraz z kosztami najtańszego oferowanego przez EVOstyle sposobu dostarczenia towaru realizowany jest bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 14 dni po otrzymaniu i weryfikacji przesyłki przelewem na konto wskazane w formularzu odstąpienia od umowy. Przesyłki za pobraniem nie są odbierane.

f) Klient ma prawo odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru wyłącznie w przypadku, gdy nie nosi on śladów użytkowania.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy kupna – sprzedaży między sklepem EVOstyle.pl, a Klientami staramy się rozwiązać polubownie z korzyścią dla obu stron umowy.

II. INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W EVOSTYLE.PL NALEŻĄCYM DO EVO BRAND ZGODNIE Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM NA PODSTAWIE art. 13. RODO.

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest właściciel sklepu internetowego EVOstyle.pl należącego (do firmy EVO BRAND zarejestrowanej pod numerem NIP: 584-254-66-47 oraz REGON: 381461906 Adres korespondencyjny firmy: ul. Starogardzka 109/18, Straszyn) zgodnie wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1), zwane również RODO.
- Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem systemu informatycznego, którego dane umieszczone są na zabezpieczonym, prywatnym serwerze mieszczącym się w pomieszczeniu zamykanym atestowanymi zamkami antywłamaniowymi, a następnie w szafie dodatkowo zamykanej na klucz.
- Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem sprzętu komputerowego do którego dostęp chroniony jest hasłem oraz zabezpieczonego programami antywirusowymi,
- Dane osobowe pozyskane zostały w trakcie zakładania konta na stronie sklepu internetowego EVOstyle.pl, a także przekazane zostały przez Klienta podczas składania zamówienia na stronie sklepu internetowego EVOstyle.pl lub telefonicznie w celu umożliwienia realizacji umowy sprzedaży produktów.
- Przetwarzane dane osobowe Klientów, to dane niezbędne do: realizacji zamówień złożonych na stronie sklepu internetowego EVOstyle.p lu telefoniczniel; zakładania, zarządzania i obsługi kont zakładanych przez Klientów na stronie sklepu internetowego EVOstyle.pl; obsługi zwrotów i reklamacji; kontaktów związanych z obsługą zgłoszeń oraz sprzedażą; prowadzenia działań marketingowych; zapewnienie terminowej dostawy zamówionych produktów, co za tym idzie obsługi kurierskiej i logistycznej; zapewnienie obsługi usług płatniczych; archiwizacji danych; prowadzeniu statystyk; wsparcia techniczno-informatycznego, a także w celu  pozyskiwania opinii o firmie oraz zakupionych produktach.
- Dane osobowe niezbędne do przetwarzania w celu realizacji zamówień to: adres e-mail; hasło (znane jedynie Klientowi); imię i nazwisko / nazwa firmy z numerem NIP; adres dostawy; numer telefonu.
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi nam poprawne świadczenie usług i realizację zamówienia złożonego w sklepie internetowym EVOstyle.pl.
W przypadku wymagań prawnych, Administrator Danych może wymagać podania innych danych poza wyżej wymienionymi.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, a dane przetwarzane będą do momentu otrzymania informacji o jej wycofaniu.
Administrator Danych gwarantuje prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych osobowych, a także ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, profilowania, automatyzacji, wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych. Klient ma możliwość skorzystania z w.w. prawa w przypadku: nieprawidłowych lub niekompletnych danych; gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie cofnięta; Klient zgłosi sprzeciw odnośnie przetwarzania danych osobowych; dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe powinny być usunięte celem wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa albo dane osobowe zostały uzyskane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych osobom niepełnoletnim.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych bądź gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego zapewniamy prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych.
Istnieje prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w dowolnym momencie. GIODO jest organem nadzorczym z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
Dane osobowe uzyskane poprzez sklep internetowy EVOstyle.pl udostępniane są podmiotom z którymi firma współpracuje celem realizacji zamówień. Podmiotami tymi są zaufane firmy zapewniające dostawę towaru, transport, obsługę płatniczą (Przelewy24, PayPal) oraz księgową. Szczegółowe informacje o podmiotach współpracujących posiada Administrator Danych.
Dane osobowe są przechowywane przez sklep internetowy EVOstyle.pl należący do EVO BRAND podczas realizacji zamówienia, a także po jego zrealizowaniu dla celów marketingowych i opiniotwórczych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy,
aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są m.in. podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.
Sklep internetowy EVOstyle.pl należący do EVO BRAND będzie przechowywać dane przez okres w którym jest zobowiązane do ich zachowania w celach udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.
Sklep internetowy EVOstyle.pl należący do EVO BRAND informuje, że dołoży wszelkich starań do zapewnienia najwyższego standardu zabezpieczenia powierzonych firmie oraz przez nią przetwarzanych danych osobowych Klientów.

III. RODO
Nasze dane:
Sklep internetowy EVOstyle.pl należy do firmy EVO BRAND zarejestrowanej pod numerem NIP: 584-254-66-47 oraz REGON: 381461906.

EVOstyle.pl to witryna internetowa zajmująca się sprzedażą detaliczną odzieży, dodatków i obuwia. Korzystamy z bezpiecznych i wyspecjalizowanych rozwiązań informatycznych.

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO):
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: Sklep internetowy EVOstyle.pl należący do firmy EVO BRAND zarejestrowanej pod numerem NIP: 584-254-66-47 oraz REGON: 381461906 (zwany dalej sklepem internetowym EVOstyle.pl)
ADO ustanowił Inspektora Ochrony Danych, którym jest właściciel sklepu internetowego EVOstyle.pl należącego do firmyEVO BRAND zarejestrowanej pod numerem NIP: 584-254-66-47 oraz REGON: 381461906 z którym można kontaktować się pisemnie na  adres korespondencyjny firmy: ul. Starogardzka 109/18, 83-010 Straszyn lub e-mailowo pod adresem: IOD@evostyle.pl

Przetwarzane dane:
Jako ADO użytkowników sklepu internetowego EVOstyle.pl informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).
Przetwarzane i gromadzone przez ADO dane osobowe Klientów, to dane niezbędne do: realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym EVOstyle.pl; zakładania, zarządzania i obsługi kont zakładanych przez Klientów w sklepie internetowym EVOstyle.pl; obsługi zwrotów i reklamacji; kontaktów związanych z obsługą zgłoszeń oraz sprzedażą; prowadzenia działań marketingowych; zapewnienie terminowej dostawy zamówionych produktów, co za tym idzie obsługi kurierskiej i logistycznej; zapewnienie obsługi usług płatniczych; archiwizacji danych; prowadzeniu statystyk; wsparcia techniczno-informatycznego oraz pozyskiwania opinii o firmie oraz zakupionych produktach.
Dane osobowe niezbędne do przetwarzania w celu realizacji zamówień to: adres e-mail; hasło (znane jedynie Klientowi); imię i nazwisko / nazwa firmy z numerem NIP; adres dostawy; numer telefonu.
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi nam poprawne świadczenie usług i realizację zamówienia.
Jako ADO będziemy przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas lub Klientów sklepu internetowego EVOstyle.pl, a w szczególności marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.
Dane osobowe będą przetwarzane przez sklep internetowy EVOstyle.pl przez czas realizacji zamówień, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z zamówieniami, których Klient dokonuje oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.
Składając zamówienie w sklepie internetowym EVOstyle.pl (m. in. poprzez rejestrację konta) będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na wykorzystywanie swoich danych w określonym przez daną zgodę celu.
Zaznaczamy, że nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Przekazywanie danych:
Dane osobowe uzyskane poprzez sklep internetowy EVOstyle.pl udostępniane są wyłącznie zaufanym podmiotom z którymi firma współpracuje celem realizacji zamówień. Podmiotami tymi są firmy zapewniające dostawę, transport, obsługę płatniczą (Przelewy24, PayPal) oraz księgową. Szczegółowe informacje o podmiotach współpracujących posiada Administrator Danych Osobowych.

Prawa Klientów:
Jako ADO, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Państwu możliwość:
Dostępu do swoich danych osobowych;
Sprostowania przetwarzanych przez nas danych;
Ograniczenia przetwarzania danych;
Usunięcia przetwarzania danych;
Przeniesienia danych do innego administratora;
Wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
Wpływu na zakres przetwarzania danych transmisyjnych.
Stosowny wniosek należy przekazać do Inspektora Ochrony Danych EVOstyle.pl, z którym można się kontaktować pisemnie:
Inspektor Ochrony Danych EVOstyle.pl należącego do firmy EVO BRAND zarejestrowanej pod numerem NIP: 584-254-66-47 oraz REGON: 381461906 na adres korespondencyjny firmy: Starogardzka 109/18,  83-010 Straszyn lub e-mailowo pod adresem: IOD@evostyle.pl

Polityka prywatności:
Sklep internetowy EVOstyle.pl należący do EVO BRAND zapewnia, że ze szczególną starannością dba o ochronę Państwa prywatności oraz powierzonych mu danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób sklep internetowy EVOstyle.pl pozyskuje i przetwarza Dane osobowe Klientów. Obowiązuje ona wszystkich Klientów sklepu internetowego EVOstyle.pl a także gości odwiedzających stronę sklepu, którzy mogą, ale nie muszą, być klientami sklepu internetowego EVOstyle.pl.

Informacje Ogólne:
1. Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego EVOstyle.pl należącego do firmy EVO BRAND zarejestrowanej pod numerem NIP: 584-254-66-47 oraz REGON: 381461906 (zwanego dalej sklepem internetowym EVOstyle.pl) i pozyskuje je oraz przetwarza zgodnie wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1), zwanym również RODO.
2. Sklep internetowy EVOstyle.pl zapewnia wszystkim zarejestrowanym Klientom oraz gościom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo do uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących własnych danych, prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez sklep internetowy EVOstyle.pl jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

Dane osobowe:
1. Dane osobowe, które pozyskiwane i przechowywane są przez sklep internetowy EVOstyle.pl takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym do celów obsługi i realizacji zamówienia, komunikacji z Klientem bądź gościem oraz zapewnienia mu najwyższej jakości obsługi, a także w celach pozyskania opinii o firmie oraz zakupionych produktach.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych sklep internetowy EVOstyle.pl stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne takie jak między innymi hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, stały monitoring systemów, wykrywanie włamań i nieprawidłowości w działaniu systemów informatycznych.
3. Klient bądź gość ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdej chwili, oraz prawo do ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
4. Sklep internetowy EVOstyle.pl uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.
5. Treści reklamowe takie jak na przykład powiadomienia o promocjach i ofertach specjalnych sklepu internetowego EVOstyle.pl mogą być przesyłane Klientom wyłącznie za ich wcześniejszą zgodą.
6. Sklep internetowy EVOstyle.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom niezamówionych wiadomości innych niż informacja handlowa. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania sklepu internetowego EVOstyle.pl, bądź też niekomercyjne listy. Każdy z Klientów sklepu internetowego EVOstyle.pl ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie tych informacji.
7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania ze sklepu internetowego EVOstyle.pl prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta pod adresem e-mail: office@evostyle.pl

Cookies sklepu internetowego EVOstyle.pl:
1. Sklep internetowy EVOstyle.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to pliki tekstowe przechowywane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu, osoby odwiedzającej witrynę sklepu internetowego EVOstyle.pl. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas wygaśnięcia oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez sklep internetowy EVOstyle.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy EVOstyle.pl. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
2. Istnieją dwa zasadnicze typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
3. Wykorzystywanie plików cookies ma na celu dostosowanie zawartości stron sklepu internetowego EVOstyle.pl do preferencji odwiedzającego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie odwiedzającego stronę sklepu internetowego EVOstyle.pl i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze stron sklepu internetowego EVOstyle.pl, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Narzędzia wykorzystywane do tego celu to m.in. Google Analytics oraz Google AdWords.
4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów odwiedzających sklep internetowy EVOstyle.pl. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów odwiedzających wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Odwiedzający w swoich przeglądarkach mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony sklepu internetowego EVOstyle.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
5. Poniżej informacje odnośnie sposobu zmiany ustawień popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
- Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
- Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL a)
7. Sklep internetowy EVOstyle.pl może gromadzić adresy IP odwiedzających. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez sklep internetowy EVOstyle.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążeń serwerów oraz niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści stron.

8. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są m.in. podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.

ZWROT:

Formularz zwrotu lub dane jakie są w nim wymagane należy przesłać na adres email: office@evostyle.pl
W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymają Państwo szczegółowe informacje odnośnie zwrotu lub wymiany towaru wraz z adresem korespondencyjnym na jaki należy dokonać wysyłki.

FORMULARZ ZWROTU / WYMIANY TOWARU
(niepotrzebne skreślić)

Nr zamówienia:……….............................................................................................…...
Data zakupu: ................................................................................................................
Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki): ............................................................
Nr telefonu kontaktowego: ........................................................................................
e-mail: …….....................................................................................................................
Powód zwrotu / wymiany (w przypadku wymiany podać dokładną nazwę towaru, rozmiar i kolor, na który ma zostać wymieniony)
……………………………………………………………………………………...........................................
……………………………………………………………………………………...........................................
Adres nabywcy
Imię i Nazwisko: ………………………................................................................……………..
Ulica i nr domu/mieszkania: .........…………………………………………………………………….
Kod pocztowy i miasto: ………………..............……………………………………………………….
DANE O RACHUNKU BANKOWYM
(ważne w przypadku zwrotu towaru)
Numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze:
Nr konta:...…………………………………………………………………………………………………….
Dane właściciela rachunku:.......…….....……………………............................................

………………………………………..
Data i podpis nabywcy