Dostawa:

Ceny produktów widoczne na stronie sklepu są cenami brutto (z VAT) i nie zawierają kosztów wysyłki.
Koszty wysyłki doliczane są do rachunku jako odrębna pozycja i ustalone są następująco:

- przesyłka kurierska opłacona z góry przy zamówieniu powyżej 299,00 zł:  0 zł

- przesyłka kurierska opłacona z góry:  16,00 zł

- przesyłka kurierska płatność przy odbiorze:  25,00 zł

- przesyłka kurierska koszulek polo IMPROVE przy zamówieniu opłaconym z góry: 0 zł

Zamówienia dostarczane są za pomocą zewnętrznych firm kurierskich, a koszty wysyłki wyszczególnione są podczas składania zamówienia i zależne od wybranej metody dostarczenia towaru.

Zwroty:

Odstąpienie od umowy - zwrot:

a) W terminie14 dni od dostarczenia przesyłki, Klient ma prawo do dokonania zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta z późn. zm.

b) W przypadku zwrotu towaru, niezbędne jest poinformowanie o tym EVOstyle drogą e-mailową: office@evostyle.pl i przesłanie uzupełnionego formularza odstąpienia od umowy (zwrotu/wymiany towaru). Wzór formularza znajduje się poniżej. W odpowiedzi na wiadomość o chęci zwrotu towaru Klient otrzyma informacje o adresie na jaki należy przesłać zwracany towar.

c) Koszty dostawy zwracanych produktów ponosi Klient.

d) Klient zwracający produkt zobowiązany jest do prawidłowego zapakowania i zabezpieczenia towaru na czas transportu.

e) Zwrot wartości zwracanych produktów wraz z kosztami najtańszego oferowanego przez EVOstyle sposobu dostarczenia towaru realizowany jest bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 14 dni po otrzymaniu i weryfikacji przesyłki przelewem na konto wskazane w formularzu odstąpienia od umowy lub zwrotnie przez platformę z jakiej dokonywana była płatność za zamówienie (np. Przelewy24, PayPal). Przesyłki za pobraniem nie są odbierane.

f) Klient ma prawo odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru wyłącznie w przypadku, gdy nie nosi on śladów użytkowania.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy kupna – sprzedaży między sklepem EVOstyle.pl, a Klientami staramy się rozwiązać polubownie z korzyścią dla obu stron umowy.

Formularz zwrotu lub dane jakie są w nim wymagane należy przesłać na adres email: office@evostyle.pl
W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymają Państwo szczegółowe informacje odnośnie zwrotu lub wymiany towaru wraz z adresem korespondencyjnym na jaki należy dokonać wysyłki.

FORMULARZ ZWROTU / WYMIANY TOWARU
(niepotrzebne skreślić)

Nr zamówienia:……….............................................................................................…...
Data zakupu: ................................................................................................................
Wartość zamówienia (bez kosztów wysyłki): ............................................................
Nr telefonu kontaktowego: ........................................................................................
e-mail: …….....................................................................................................................
Powód zwrotu / wymiany (w przypadku wymiany podać dokładną nazwę towaru, rozmiar i kolor, na który ma zostać wymieniony)
……………………………………………………………………………………...........................................
……………………………………………………………………………………...........................................
Adres nabywcy
Imię i Nazwisko: ………………………................................................................……………..
Ulica i nr domu/mieszkania: .........…………………………………………………………………….
Kod pocztowy i miasto: ………………..............……………………………………………………….
DANE O RACHUNKU BANKOWYM
(ważne w przypadku zwrotu towaru)
Numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze:
Nr konta:...…………………………………………………………………………………………………….
Dane właściciela rachunku:.......…….....……………………............................................

………………………………………..
Data i podpis nabywcy